ENVIAMENT PENINSULAR GRATIS EN COMANDES SUPERIORS A 60€

Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d'informació estipulat en l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Maria Oltra Perla en qualitat de titular de el web site saborsdevalencia.com, procedeix a comunicar les dades identificatives exigides per la referida norma:

Denominació social: Maria Oltra Perla

Domicili social: C / Marchaletes 12, Genovés, València 46894

NIF: 20455776J

Adreça de correu electrònic: maria@saborsdevalencia.com

La present informació conforma i regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini saborsdevalencia.com, Assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D'ÚS

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d'usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís Legal. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar la Pàgina. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Maria Oltra Perla pot ser diferent en cada moment en què l'Usuari accedeixi a l'Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Pàgina.

A través de la Pàgina, Maria Oltra Perla facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d'Internet per Maria Oltra Perla o per tercers autoritzats.

L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l'Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Maria Oltra Perla, D'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material a què tingués accés en la seva condició d'Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador. Així mateix, de conformitat amb tot això, l'Usuari no podrà:

• Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització escrita i explícita de Maria Oltra Perla, Que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.

• Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de Maria Oltra Perla, De les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

• Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.

• Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de la web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'Usuari serà responsable d'aportar informació real i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'Usuari se li pot lliurar una contrasenya del que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i / o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de Maria Oltra Perla o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l'ús o accés al Portal i / o als Continguts atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de Maria Oltra Perla, O de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de Maria Oltra Perla, o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Maria Oltra Perla o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

ENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i la pàgina hauran d'observar i complir les condicions següents:

• No serà necessària autorització prèvia quan l'Hiperenllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de Maria Oltra Perla.

• No es crearan «marcs» ( «frames») amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de Maria Oltra Perla.

• No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre Maria Oltra Perla seus directius, els seus empleats o col·laboradors, de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, dels Usuaris de les Pàgina, o dels continguts subministrats.

• No es declararà ni es donarà a entendre que Maria Oltra Perla ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç.

• La pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç només podrà contenir l'estrictament necessari per a identificar la destinació de l'Hiperenllaç.

• La pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

En el cas que en saborsdevalencia.com s'incloguessin enllaços o hipervincles a altres llocs d'Internet, Maria Oltra Perla no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Maria Oltra Perla assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d' Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Maria Oltra Perla no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, de  funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d'aquests enllaços, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari ), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA

Maria Oltra Perla no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los. Per tant, Maria Oltra Perla no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l'servei del Portal durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ.

Maria Oltra Perla exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, a el no compliment de l'expectativa de utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.

L'accés a la Pàgina no implica l'obligació per part de Maria Oltra Perla de controlar l'absència de virus, gusanos o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Maria Oltra Perla no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació de servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament de el navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

QUALITAT DE LA PÀGINA

Atès l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de la Pàgina, Maria Oltra Perla realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

 

L'Usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, Maria Oltra Perla, No assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

  •  La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
  •  La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'Usuari.
  •  La infracció de la legislació vigent per part de l'Usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d'altres persones o entitats.
  •  L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar danys al sistema informàtic de l'Usuari o de tercers. És responsabilitat de l'Usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.
  • L'accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers poguessin realitzar.
  •  L'exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d'ells faci l'Usuari. Maria Oltra Perla, Posarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.
  •  Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
  •  Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies ocorregudes per cas fortuït o força major

En el cas que existeixin fòrums, en l'ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que, els missatges reflecteixen únicament l'opinió l'USUARI que els remet, que és l'únic responsable. Maria Oltra Perla, No es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'Usuari.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de Maria Oltra Perla a l'Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

DISPONIBILITAT DELS CONTINGUTS

La prestació de servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Maria Oltra Perla, Però, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació de servei de la Pàgina i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Maria Oltra Perla advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privacitat

JURISDICCIÓ

La relació entre saborsdevalencia.com i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals competents.